Sản phẩm

THIẾT BỊ ĐIỆN

CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P

Giá Liên hệ
Mã SP
KW DÃI CÀI ĐẶT DÒNG ĐIỆN BẢO VỆ NHIỆT DÒNG ĐIỆN BẢO VỆ TỪ MÃ HÀNG
  0.1…0.16 1.5 GV2P01
0.06 0.16…0.25 2.4 GV2P02
0.09 0.25…0.40 5 GV2P03
0.12 0.40…0.63 8 GV2P04
0.18 0.40…0.63 8 GV2P04
0.25 0.63…1 13 GV2P05
0.37 1…1.6 22.5 GV2P06
0.55 1…1.6 22.5 GV2P06
0.75 1.6…2.5 33.5 GV2P07
1.5 2.5…4 51 GV2P08
2.2 4…6.3 78 GV2P10
3 6…10 138 GV2P14
5.5 9…14 170 GV2P16
7.5 13…18 223 GV2P20
9 17…23 327 GV2P21
11 20…25 327 GV2P22
15 24…32 416 GV2P32

 

Zalo