Tin tức

Trang chủ Tin tức

Hoạt động Đại Phát

Sáng ngày 5/5/2019, Bà Nguyễn Thị Mai – GĐCN Hồ Chí Minh, đại diện BLĐ công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Phát lên nhận giải thưởng – Top 10 Thương hiệu mạnh quốc gia 2019. “Thương hiệu mạnh quốc gia” là chương trình nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm […]

Xem thêm