Sản phẩm

THIẾT BỊ ĐIỆN

Cáp nhôm Cadisun

Giá Liên hệ
Mã SP

Các loại:

Cáp nhôm đơn bọc cách điện PVC_ AV

Cáp nhôm 2 ruột, cách điện PVC, vỏ bọc PVC_AVV2x

Cáp nhôm đơn bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC_AXV1x

Cáp nhôm 2 ruột, cách điệnXLPE, vỏ bọc PVC_AXV2x

Cáp nhôm 3 ruột, cách điệnXLPE, vỏ bọc PVC_AXV3x

Cáp nhôm 4 ruột, cách điệnXLPE, vỏ bọc PVC_AXV 4x

Cáp nhôm 4 ruột, cách điệnXLPE, vỏ bọc PVC_AXV3x+1

 

Zalo