Dây cáp điện

Trang chủ Dây cáp điện

Dây cáp điện

Hệ thống dây cáp điện giúp chúng ta có thể sử dụng được nguồn năng lượng một cách hiệu quả. Nó có vai trò quan trọng giúp cung cấp năng lượng, tạo sự nối tiếp, liền mạch. Dây cáp điện giúp truyền tải điện năng từ nhà máy điện tới từng ngôi nhà, ngõ phố đến các công ty, xưởng sản xuất. Chính vì vậy, chúng tôi luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm để mang lại sự an toàn về tính mạng và sức khỏe con người.

Các thương hiệu phân phối:

Sản phẩm ngành dây cáp điện:

Dây diện dân dụng

Dây đơn, dây dẹt, dây xúp, dây dính cách, dây tròn

Cáp điện

Cáp đồng trần, cáp đồng hạ thế, cáp nhôm trần, cáp nhôm hạ thế