Tuyển dụng

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:Lập kế hoạch bán hàng tuần/ tháng của tuyến kinh doanh phụ trách. Hàng ngày đến các đại lý theo kế hoạch

Xem thêm »